Logo

Laksefiske i Tengselva og Fotlandsvatnet

Publisert: 28.03.2012

FISKEREGLER

 1. Fiskeren er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldene lover og regler

 2. Sjøaure er fredet og skal settes ut igjen

 3. Husk: maks. 2 laks pr. person/døgn i JUNI og 3 fisker i juli, august og september. Fisk under 35 cm skal settes ut igjen. All krøket fisk skal telle som fanget fisk. Regler for krøket fisk skal følges. Ergo krøker du en fisk som må settes ut igjen skal den teles som fanget fisk på maks kvote.

 4. Fangstrapport skal leveres daglig på nett eller mobil. Både landet, oppdrett og utsatt fisk skal rapporteres

 5. Ta hensyn til og vis respekt for andre fiskere, Alt fiske er og skal foregå bevegelig, nedstrøms dersom flere fisker på sammen plassen.

 6. Fiskes det samtidig fra begge sider av elven skal midtlinje prinsippet gjelde! D.v.s. at du kan fiske til midt i hovedstrømmen. Eller bedre fisk en stund hver.

 7. La elven hvile litt inn i mellom. Du har større sjanser til å få fisk hvis du tar pauser.

 8. Det er ikke tillatt med egen båt eller påhengsmotor. Husk å fortøye båtene ordentlig – vannstanden forandrer seg hele tiden.

 9. I Fotlandsvannet er fisket regulert av DJUPÅLEN - altså fisker en på den siden av djupålen en har fiskerett til.
 10. Bruk naturvett - kast ikke boss fra deg - ta det med deg.
 11. Den som står som eier av kortet kan ikke forlate elva og overlate kortet til en annen person. Dersom en annen person skal fiske på hans kort, må den som står som eier av kortet være til stede.

 12. Overtredelse av lover og regler medfører muntlig advarsel fra oppsynsmann eller fiskerettshaver. Gjentatte overtredelser medfører at vedkommende bortvises fra elven for resterende del av sesongen. Innbetalt beløp for leie av fisket blir ikke refundert.

REDSKAP

 • Flue, mark, sluk, spinner og wobbler.
 • Maks 3 spisser og en stang per fisker.
 • Fiske med påmontert plastslange og dupp som kan fylles med vann er ikke tillatt.

 

 

VÆR PÅ VAKT IMOT FISKESYKDOMMER

Unngå spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

 • Alt fiskeutstyr skal være desinfisert.Kan gjøres på Kosen camping eller Shell ved stasjonen i Egersund.
 • Død fisk må snarest plukkes opp fra elva. Sløy ikke fisk i elva.
 • Bruk av levende fisk som agn er forbudt. Innføring av mark fra utlandet likeså. All transport av fisk, vann planter m.m. fra et vassdrag til et annet er forbudt.

Dupp som kan fylles med vann er ikke tillatt. Spisser og en stang per fisker. SKAP

TILLEGGS REGLER FOR SPINNERIHØLEN og TORLEIFSHÅLÅ

    1      Det er kun tillatt å fiske med mark eller flue.

    2      Dersom det fiskes med tubeflue/flue med søkke er det kun tillat med en krog(spis). Maks størrelse fluekrok og er 6. Dersom du benytter mark er det også kun tillatt med en krok(spis): Maks krok størrelse 2.

    3      Tengsareid siden maks 2 stenger samtidig.

    4      Tengs / Fotland siden maks 2 stenger over bolten og 1 stang nedenfor.

    5      Det er ikke lov oppholde seg på ”Vasssteinen” for å fiske.

    6      Det er ikke lov å fiske på nedsiden av bolten fra fiske over bolten på Tengs / Fotlandsiden, heller ikke kaste på nedsiden.

    7      Det er ikke tillatt med Fireline.

    8      Det skal brukes minimum 0,50 sene i Torleifshålå.

   9  Ved fiske fra begge sider gjelder midtstrømsprinsippet, enten det er fiskere på motsatt side eller ei.

  10 Fiske fra Tengssiden oven bolten: Her skal det ikke fiskes nedfor bolten, selv om ingen fisker der. Det kan gjøres unntak hvis det gis tillatelse fra den/de som har fiske ved bolten.

 

 

TENK SIKKERHET

 

 • Utøv sikker vading
 • Bruk vest ved fiske fra båt