Logo
 
 
 

Logg på medlemssider

Jeg vil registrere meg.

Glemt passordet? Klikk her for å få passord tilsendt.

Brukernavn:

Passord:

Info til fiskekortkjøpere

Publisert: 17.04.2012

 1. Sett dere inn i lover og regler, spesielt reglene for Tengselva og Fotlandsvatnet.
 2. Myndighetene er bekymret for den norske Atlanterhavs laksestammen. Ber elveierne og fiskerettshaverne forvalte vassdragene etter føre var prinsippet. Krever bedre fangst rapportering, i tillegg kreves det midtsesong evaluering med planlagte tiltak dersom det viser seg at fisket går drastisk tilbake.
 3. Bjerkreim-Tengsvassdraget fellesforvaltning (BVF) har fått godkjent følgende:
  a. Fiskesesong 1. juni til 20. september.
  b. Antall landet laks/sjøørret 2/døgn/fisker i juni og 3/døgn/fisker i juli, august og september.
  c. Det skal leveres fangst rapporter som følger:

Gå inn på siden Tengselva.no og se hvordan fangst leveres på nett eller mobil

Eller:

 1. Klikke knappen til venstre med navn Fangstrapportering og legge inn mobilnummer eller (hvis du er registrert i systemet med e-post) e-post adressen din.
 2. Dersom BVF’s midtsesong evaluering viser at fangsten er mindre enn 20% av siste 5 års gjennomsnitt, vill maks fisk per dag bli redusert til 1/døgn/fisker. Viser det seg at fangsten er mindre enn 10% vill sesongen bli stengt. Dette er nødvendig for å opprettholde gytebestanden.
 3. Basert på historikken for vassdraget er det lite sannsynlig at det blir nødvendig med overnevnte restriksjoner. Blir det likevel nødvendig å innføre restriksjoner vil berørte fiskere bli informert. Det vil ikke bli refundert noe for betalte kort dersom det skulle bli nødvendig med restriksjoner etter 4. august.
 4. Vi håper på et godt samarbeide.

Tight lines ønsker vi dere.

Hilsen
Sigve Tengs
For Tengs og Fotlandsvatnet fiskeeierlag