Logo
 
 
 

Logg på medlemssider

Jeg vil registrere meg.

Glemt passordet? Klikk her for å få passord tilsendt.

Brukernavn:

Passord:

Fiskekort i Fotlandsvannet - nedre del

Publisert: 29.03.2012

 

Fiskekort i rød, gul og blå sektor.

Døgnkort koster 500 kr som inkluderer båt og 2 personer kan fiske per kort.

Kontakt Cecilie, Telefon 47238351.

 


 


Informasjon til fiskekortkjøpere

Publisert: 28.03.2012

 1. Sett dere inn i lover og regler, spesielt reglene for Tengselva og Fotlandsvatnet.
 2. Myndighetene er bekymret for den norske Atlanterhavs laksestammen. Ber elveierne og fiskerettshaverne forvalte vassdragene etter føre var prinsippet. Krever bedre fangst rapportering, i tillegg kreves det midtsesong evaluering med planlagte tiltak dersom det viser seg at fisket går drastisk tilbake.
 3. Bjerkreimvassdragets fellesforvaltning (BVF) har fått godkjent følgende:
  a. Fiskesesong 1. juni til 20. september.
  b. Antall landet laks/sjøørret 2/døgn/fisker i juni og 3/døgn/fisker i juli, august og september.
  c. Det skal leveres fangst rapporter som følger:

Gå inn på siden Tengselven.no og se hvordan fangst leveres på nett eller mobil

Eller:

 1. Send tekstmelding til 2401 med teksten ”fiske tengs”.
 2. Klikke knappen til venstre med navn Fangstrapportering og legge inn mobilnummer eller (hvis du er registrert i systemet med e-post) e-post adressen din.
 3. Dersom BVFs midtsesong evaluering viser at fangsten er mindre enn 20% av siste 5 års gjennomsnitt, vill maks fisk per dag bli redusert til 1/døgn/fisker. Viser det seg at fangsten er mindre enn 10% vill sesongen bli stengt. Dette er nødvendig for å opprettholde gytebestanden.
 4. Basert på historikken for vassdraget er det lite sannsynlig at det blir nødvendig med overnevnte restriksjoner. Blir det likevel nødvendig å innføre restriksjoner vil berørte fiskere bli informert. Det vil ikke bli refundert noe for betalte kort dersom det skulle bli nødvendig med restriksjoner etter 4. august.
 5. Vi håper på et godt samarbeide.

Tight lines ønsker vi dere.

Hilsen
Sigve Tengs
For Tengs og Fotlandsvatnet fiskeeierlag